Všeobecné pravidlá
  • všetky doklady musia byť predložené v originále
  • ak má byť osoba zastupovaná musí byť predložené úradne overené splnomocnenie
  • vyhradzujeme si právo neuznať poškodený doklad
  • vyhradzujeme si právo žiadať aj iný doklad ako tu uvedený
fyzická osoba  (podnikateľ,živnostník)
  • platný živnostenský list,alebo výpis zo ŽR
  • kartička o pridelení DIČ,IČ DPH
  • doklady ako FO na predchádzajúcej strane
právnická osoba  (s.r.o., a.s., k.s., n.o., ...)
  • výpis z Obchodného alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace
  • kartička o pridelení DIČ,IČ DPH
  • štatutár doklady ako FO na predchádzajúcej strane
  2/6  
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu